Shinjuku, Tokyo, anocheciendo

Fondo de pantalla de Shinjuku, Tokyo, anocheciendo
Shinjuku, Tokyo, anocheciendo